Skolans syfte är arbetsträning för folket


När industrialiseringen tog fart så stod överheten inför ett allvarligt problem; hur kuvar man stolta och självägande bönder och hantverkare så att de kan förmås att acceptera den brutala fördumning och andliga fattigdom det innebär att stå och dra i en spak tolv timmar per dag, sex dagar i veckan.