Skogsbubblan: Skogspriserna upp igen 2014 – men inte rekordpriser


Skogspriserna i skogsbubblan steg enligt LRF Konsult under 2014 igen, men nådde fortfarande inte 2012 års priser. I södra Sverige kostade 2014 skog 538:- SEK per m3sk, mot 551:- SEK år 2012. Nettot vid gallring av skog kan ligga på 150 – 200:- SEK per m3f, och vid slutavverkning 300 – 400:- SEK. Skogspriser över detta är alltså definitivt en bubbla och kan inte motiveras företagsekonomiskt. Istället förväntar sig skogsägarna att det finns en greater fool och att priserna ska stiga så man kan sälja dyrare än man köpte. En klassisk bubbla.

+ There are no comments

Add yours