Skjutningar ökar i Stockholm och Malmö – minskar i Göteborg


Roar mig med att läsa Brottsförebyggande rådets (BRÅ) rapport om skjutningar i Sverige 2006 och 2014. Det är bara dessa år som har jämförts, så det är svårt att dra slutsatser om trender. Men en sak kan man säga – det är att skjutningarna i problemområden, så kallade LUA, har ökat mellan dessa år. Samtidigt verkar det inte som om skjutningarna utanför dessa områden har ökat – per 100 000 rör det sig om en liten minskning. Vilket är intressant och ett tecken på att problemen är koncentrerade.

1 comment

Add yours

+ Leave a Comment