Skatteverket och den grova ekonomiska brottsligheten


Skatteverket gick nyligen ut och varnade för att den grova ekonomiska brottsligheten ökar bland vanliga Svenssons, vilka i allt högre utsträckning anlitar svarta tjänster. Detta orsakar en förlust för samhället på flera miljarder kronor varje år heter det. Det finns flera libertarianska infallsvinklar som angriper detta synsätt. Den första angreppsnivån säger att den som betalar mellan 60 och 70% i skatt (alla avgifter inberäknade) bör få använda övriga medel i frihet från statlig inblandning.

+ There are no comments

Add yours