Skatterna höjs med 31 miljarder 2016


Regeringen har nu gått ut med att skatterna höjs med 31 miljarder år 2016. Speciellt sätter man åt unga som arbetar, pensionärer som arbetar, höginkomsttagare och folk som är beroende av bil, dvs landsbygdens befolkning. Fest hos Maggan och ALLA är inbjudna. Speciellt unga, pensionärer och motorburen landsbygdsbefolkning. TT har sammanställt uppgifterna och kommer fram till följande siffror: Höjda arbetsgivaravgifter för unga, som därmed blir dyrare att anställa och får svårare att få eller behålla riktiga jobb: 10:66 miljarder SEK (GSEK)[…]

+ There are no comments

Add yours