Skånsk ursprungsbefolkning?


Vi har i Sverige numera gjort oss av med nästan alla ståndsprivilegier. Bönderna kan snart inte sägas vara självägande eftersom de ägs av bankerna och byråkratin. Adeln har förlorat sina privilegier. Kyrkan får fortfarande uppbära begravningsskatt, även från dem som inte vill begravas i vigd jord. I övrigt kan väl deras privilegier sägas ha upphört. Kvar finns endast kungafamiljen med sina privilegier och skyldigheter. Men det har seglat upp en ”ny” grupp människor som gör anspråk på privilegier. I postmodernistisk anda och efter internationellt mönster vill man tilldela privilegier till ursprungsfolk. Men vilka är det, egentligen?

+ There are no comments

Add yours