Skall sökmotorer tolka dina avsikter och tillrättavisa dig om du gör något olämpligt?


Apple skjuter upp sin skanning av användarnas meddelanden och bilder på iCloud. Samtidigt kommer signaler om att man kommer att övervaka sökningar och Siri i jakt på olagligt material.