Ska vi testa att respektera barnen?


När jag spelar ett parti Go får jag ofta rådet att kommande drag skall stötta tidigare drag. ”Drag A uttryckte en idé, en avsikt — men sedan bytte du idé. Dina stenar (drag) arbetar inte tillsammans.” Det här gäller även när jag skriver kod till datorn, eller en artikel; tydliga och konsekventa idéer hjälper mig att nå mina mål. Slutresultatet tenderar att bli begripligt, användbart och lätt att arbeta med. Hur vore det om vi använde detta koncept för barnens utbildning?

+ There are no comments

Add yours