Ska röståldern höjas eller sänkas?


Den socialistiska regeringens “demokratiutredning” har kommit fram till att väljare över 18 år inte förstår vad de röstar på. Som lösning föreslår man att även väljare under 18 ska få rösta, vilket kommer ge fler röster till just socialisterna. Hjärnan är (generellt) inte färdigutvecklad förrän vid 25 års ålder. Det sista som (generellt – allt här är generellt) kommer är konsekvensanalys, ansvar, självständigt tänkande och utvecklat logiskt tänkande. Ju yngre man är desto mer lättpåverkad är man, vilket t ex är anledningar till att vi inte tillåter reklam riktad till barn eller hasardspel före 20 års ålder.

+ There are no comments

Add yours