Självanställning – lösningen på integrationfrågan


The Economist pekar på att en del av förklaringen till Storbritanniens ekonomiska framgångar är ökningen av “självanställningar” – self employment. För, ska vi se på saken realistiskt, vi kommer aldrig att helt komma bort från arbetsrättens negativa effekt på möjligheten att anställa. Frågan är om vi ens vill göra det – alternativet till kollektiva mekanismer för konfliktlösning på företag kan bli väl så jobbigt.

+ There are no comments

Add yours