Sekten på Utöya


Det finns några allmängiltiga saker som kännetecknar en sekt. En av dem är att den som gått med inte tillåts lämna. De som ändå tar sig undan kallas för avfällingar och fördöms. En annan är att sektledaren och i större sekter, rådet eller liknande alltid har rätt. De har hela tolkningsföreträdet. Ytterligare ett kännetecken är att individen måste underkasta sig kollektivet. I en sekt försöker man skapa en verklighet som liknar ideologin.

+ There are no comments

Add yours