SEB: Hushållen mer positiva till bostadspriserna


Nya rapporten kring SEB:s boprisindikator visar på en ökad tilltro till fortsatt stigande bostadspriser sedan årsskiftet. Detta är i linje med att bopriserna går starkast på våren, men kan också vara ett hack i en nedåtgående trend. Jag har hela hösten försökt vara tydlig med att det är för tidigt att utropa någon sprucken bostadsbubbla än. Våren sätter alltid riktningen. Det finns en korrelation och kausalitet mellan boprisernas utveckling och hushållens tro på stigande bostadspriser. Vi kan därmed vänta oss stigande bostadspriser i januari, även om det inte är säkert.

+ There are no comments

Add yours