Sd största parti – vad gör s & m nu?


Sd:s väljarskara har vuxit stadigt under flera år, och idag kom en opinionsundersökning som pekade på att de numera är störst. Givetvis ska man ta dylika undersökningar med en nypa salt, men vi känner vart vindarna blåser och vad folk tycker. Svensson vill ha stopp på flyktingmottagandet. Om folk är rasister, främlingsfientliga, bara skeptiska eller praktiskt-ekonomiska, det tänker jag inte gå in på. Det finns tillräckligt många som ropar rasist, och det är ju till viss del detta som göder sd.

+ There are no comments

Add yours