SD störst bland arbetare


Noterar att Sverigedemokraterna är störst bland arbetare. Och det är fortfarande så att utbildning är den viktigaste förklaringsfaktorn till att väljare röstar SD. När jag gjorde en regressionsanalys för en tid sedan visade det sig att en antalet flyktingar som placeras i en kommun saknar betydelse för väljarstödet om man samtidigt tar hänsyn till hur många i kommunen som har gymnasial och eftergymnasial utbildning.

+ There are no comments

Add yours