Samhällsbärarna och de tärande


Debatten om medborgarlön har pågått under en tid i olika länder, det har debatterats i Schweiz, men infördes aldrig, miljöpartiet har haft det i sitt partiprogram, och nu ska det alltså införas i Finland. Finland har varit hårt pressat av företagsnedläggningar och dålig ekonomi, tanken är att medborgarlönen om ca 7500 kr/mån ska ersätta alla bidrag, sjukersättningar, a-kassa etc – och förenkla hanteringen av välfärdsstaten. Ersättningen ska inte vara så pass hög att den underminerar människors arbetsvilja, sägs det. Frågan är bara vad som anses högt och lågt?

+ There are no comments

Add yours