Sälj inte dina kinesiska aktier!


Ordförande Deng myntade begreppet “Det spelar ingen roll om en katt är svart eller vit, bara den fångar råttor”. Med detta menade han att kapitalismen bör betraktas utifrån sina meriter. Om kapitalism är bättre på att skapa välstånd bör Kina bejaka kapitalismen. Men det finns ändå skillnader mellan den kinesiska och den svenska kapitalismen. Sveriges BNP per person är uttryckt i US-dollar 60 086 medan Kinas BNP per person uppgår till 6 959 dollar.

+ There are no comments

Add yours