Salafisterna vinner mark


Den amerikanska interventionen i Mellanöstern har huvudsakligen lett till destabilisering, polarisering och radikalisering av regionen. I synnerhet har det skapat grogrunden för det stora, nya sekteristiska inbördeskriget mellan sunni och shiamuslimer som nu utkämpas över nationsgränserna. På båda sidor är det de mest sekteristiska grupperingarna som har tjänat på konflikten. Och de som tjänat mest är de fanatiskt intoleranta och mordiska salafistgrupperna som Al-Qaida och den Islamiska staten. Händelser som inträffat nyligen visar att detta mönster fortsätter i snabb takt.

+ There are no comments

Add yours