Säg B!


TV4 nyheterna berättade lördag 23 januari att polisen rapporterar mängder med bilförare med utländsk bakgrund, som blir stoppade vid bilkörning utan giltigt körkort. De skyller på att de tappat bort sitt utländska och inte hunnit skaffa något svenskt. Polis och domstolar säger att det kräver långa utredningstider och försvåras om kontakten med utländska myndigheter är dåliga. Men varför det? Körkortslagen är hur tydlig som helst och gäller alla som önskar framföra fordon i Sverige. Straffet för olovlig körning torde vara böter. Polisman har rätt och skyldighet att avbryta fortsatt färd.

+ There are no comments

Add yours