Ryssland skär kraftigt i välfärd och utbildning


Verkar som om Ryssland gör kraftiga nedskärningar i välfärden inför 2016. På det socialpolitiska området uppgår nedskärningarna till 22 procent. På utbildnings- och forskningsområdet skärs det ännu mer – 44 procent. Det är nedskärningar på nivåer som aldrig förekommer i demokratiska länder. Skälet till nedskärningarna är förstås svaga intäkter på grund av oljepriset och stigande försvarsutgifter. Man frågar sig om det här kan gå obemärkt förbi ens i Ryssland? Det är klart att bildning inte står högt i kurs i Ryssland, men 44 procent är extremt.

+ There are no comments

Add yours