Rysk sjukvård – ett argument för mångfald


Läser om mörkläggningarna inom rysk sjukvård. Och det är klart – den ryska sjukvården fungerar helt annorlunda än den svenska. Vi får hoppas att svenska läkare mer sällan slår ihjäl sina patienter. Men det finns ändå lärdomar att dra – även för svenskt vidkommande. För när all verksamhet inom ett visst område är centraliserad och styrs via en hierarkisk struktur handlar allt om göra ledningen till lags. I ett monopoliserat system finns nämligen inget alternativ till att arbeta för den ledning som existerar.

+ There are no comments

Add yours