Rösta på euron – få Ny Demokrati på köpet


Den 20 september är det val i Grekland igen. Det är en påtagligt försvagad regering som möter väljarna och för första gången finns den en opposition som förespråkar euroutträde. Utbrytarpartiet “Populär Enhet” samlar enligt en ny opinionsmätning åtta procent av rösterna. Samtidigt har det ursprungliga Syriza 28 procent och Ny Demokrati 25 procent. Det stora problemet för Syriza är att räddningspaketet bygger på helt orealistiska förutsättningar. Massiva skattehöjningar, rekapitalisering av banker i stället för omstrukturering och privatiseringar ämnade att dra in pengar, snarare än att effektivisera ekonomin, är en kombination som inte kan fungera.

+ There are no comments

Add yours