Rörelsens lösning på fattigpensionärsfrågan


Begreppet fattigpensionär är flytande. Vanligen avser det personer som enbart har garantipension, eller 8 089 kronor i månaden före skatt. Ungefär 100 000 personer får enbart garantipension. Men risken för fattigdom kan användas för att motivera betydligt högre nivåer än så. SvT skriver om OK:s förra vd som får 2,5 miljoner kronor i pension livet ut. Det motsvarar 200 000 kronor i månaden.

+ There are no comments

Add yours