Röda listan


Flera media har rapporterat om nya (underförstått hotade) arter på rödlistan, bland annat björn och lo har lyfts på listan för Sveriges del. Anledningen är att de minskat något i antal, tror man. Björn hamnar på den lägsta graden av hot, nära hotad. Lo har flyttats upp från nära hotad till sårbar. Däremot har vargen sänkts från starkt hotad, till sårbar. Inget av dessa stora rovdjur finns därmed inom den högsta riskklassen, akut hotad. Men egentligen är hela röda listan ett falsarium, en bluff.

+ There are no comments

Add yours