Risken för systemkollaps


Om du vill hjälpa någon som drunknar, se till att du har med dig något att flyta på. Om du inte har något flytetyg så riskerar du att dras ner i djupet av den som drunknar.
/Gammalt bondförnuft. Nu talar allt fler om en förestående systemkollaps, där offentliga myndigheter inte längre klarar sina uppgifter; varken budget, resurser eller bemanning räcker längre till. 10,000 asylsökande i veckan tär på resurserna. Och även om landets politiker visat en stark vilja för solidaritet och öppna gränser i teorin, så är landet är i praktiken inte förberett för en dylik flyktingström.

+ There are no comments

Add yours