Riksbanken: Räkna med 3-4 gånger så höga bolåneräntor


Vice riksbankschefen Henry Ohlson varnar för att vi kan få se 3-4x så höga bolåneräntor som idag på lång sikt. I ett anförande från förra veckan varnar han för avsevärt högre bolåneräntor på lång sikt. “Räntorna har alltså varit mycket låga under en lång tid nu, men det är rimligt att förvänta sig att de på lång sikt kommer att vara 3-4 gånger högre än i dag. Detta måste man ta hänsyn till annars kan beslut fattade idag får stora konsekvenser långt fram i tiden. Det är alltså viktigt att komma ihåg att de förutsättningar som gäller idag inte kommer att gälla decennier in i framtiden.

+ There are no comments

Add yours