Riksbanken har missförstått bankernas problem


Riksbanken experimenterar nu med negativ reporänta. Vad innebär det i praktiken? Banksystemet kan antingen ha underskott eller överskott av likviditet gentemot Riksbanken. För närvarande drar Riksbanken regelbundet in likviditet från banksystemet genom emissioner av Riksbankscertifikat, s.k. omvända repor. Men med en reporänta under noll kommer bankerna att få betala för att placera i dessa Riksbankscertifikat, och om de måste betala för att låna ut, varför delta? Bankerna deltar så länge alternativet innebär en ännu större kostnad, vilket är fallet med parkering på inlåningskonto i Riksbanken, -0,75 procent.

+ There are no comments

Add yours