Rhenmarxism


1848 skakades flera europeiska länder av revolutioner, en händelserik period som bland annat getts namnet folkens vår. Det var också en intensiv tid för två blivande marxist-leninistiska husgudar vid namn Marx och Engels. De båda rapporterade, analyserade och försökte påverka händelserna i tidskriften Neue Rheinische Zeitung.