Resurser som tagit slut


Diverse obildade personer tror att människan aldrig gjort slut på resurser. Men exemplen på resursutarmning är många och omfattande. Den som hävdar något annat är bara obildad. Människan har alltid begått overshoot och permanent förbrukat resurser, som inte längre kan återskapas. Det gäller även resurser som egentligen ska vara förnyelsebara, men det krävs som bekant en viss lägsta nivå för att en förnyelsebar resurs ska kunna förnyas.

+ There are no comments

Add yours