Resenärerna värderar höghastighetsbanan till 70 miljarder


Läser Price Waterhouse Coopers utredning om möjliga sätt att finansiera höghastighetsbanor i Sverige. Trehundratjugo miljarder ska allt kosta – om det går väl. Går det inte väl kan kostnaden bli betydligt högre, det vet vi från projekt som tunneln genom Hallandsås. Men vad är brukarna villiga att betala för banorna? […] Med andra ord, de är villiga att betala 50 miljarder kronor om man slår ut det över 50 år. Då har jag inte räknat med att det normalt krävs en viss avkastning på investerat kapital. […] Men är det troligt att samhällets nytta av banan skulle kunna överstiga de förväntade trafikintäkterna med mer än 600 procent?

+ There are no comments

Add yours