Remissvar


Hela ansatsen i skogsvårdslagen är felaktig, bygger på ett felaktigt antagande som utgångspunkt. Vilken då, undrar kanske den oinvigde? Jo, ansatsen är den att markägaren är okunnig, destruktiv och benägen till lagtrots. Därför måste allt som sker på privat mark övervakas av myndighet med makt att beivra varje avsteg från myndighetens önskan. Den rödgröna regeringen vill skärpa kraven.

+ There are no comments

Add yours