Rekordtillväxt i Sverige – beror delvis på migrationen


Nya tillväxtsiffror visar att den svenska tillväxten är rekordhög – tre procent. I dessa dagar då hela samhällsdebatten kretsar kring invandring får vi konstatera att en del av den tillväxten bör kunna härledas till befolkningsökningen. För även om sysselsättningen bland immigranter är något lägre bidrar de efter några år till produktionen.

+ There are no comments

Add yours