Rekordlåg alkoholkonsumtion bland niondeklassare


Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) rapporterar att niondeklassarnas alkoholkonsumtion nu är rekordlåg och den fallande trenden fortsätter. Flickor i nionde klass dricker fortfarande mer än pojkarna. Alkoholkonsumtionen faller generellt i Sverige och alkoholvanorna har också förändrats. Nedgången i våldet i samhället är också hårt kopplat till den minskade alkoholkonsumtionen. Att flickor dricker mer än pojkar enligt ovan är inte så förvånande. Flickor har oftare än pojkar äldre kärlekspartners, eller har lättare att komma in på krogen under förespegling att de är 18 år, och gissningsvis gör detta att fler flickor dricker alkohol.

+ There are no comments

Add yours