Regeringens lakej godkänner fortsatt datalagring


För snart ett år sedan ogiltigförklarade EU-domstolen unionens datalagringsdirektiv som tvingade teleoperatörer att lagra all data om sina kunders kommunikation i sex månader. Det ansågs strida mot rättighetsstadgan, närmare bestämt rätten till privat kommunikation. En rad länder drog rimliga slutsatser av utslaget och upphörde med datalagringen. Sverige var inte ett av dem.

+ There are no comments

Add yours