Regeringen tror att det bara är kvinnor som drabbas av våld


Feministerna kallar det “mäns våld mot kvinnor”. Detta språkbruk signalerar att våld i relationer alltid handlar om att män är förövare och kvinnor offer. Vi vet att det inte är så, men det passar utmärkt in i den förenklade feministiska tankeramen. Alliansregeringen tillsatte den 20 februari 2014 en särskild utredare med uppdrag att föreslå en samlad strategi mot mäns våld mot kvinnor. Detta utifrån det av riksdagen antagna jämställdhetspolitiska målet att “mäns våld mot kvinnor ska upphöra”.

+ There are no comments

Add yours