Regeringen överger arbetslöshetsmålet


“När vi satte upp målet visste vi inte hur många som skulle fly till Sverige.” Jo, det är vår arbetsmarknadsminister som sagt det, enligt text-tv. Men nog visste hon detta redan några veckor före valet? Den kraftigt ökande invandringen var en av valfrågorna. Hon visste också att målet om EU:s lägsta arbetslöshet även beror på hur arbetslösheten utvecklas i de andra EU-länderna.

+ There are no comments

Add yours