Regeringen misslyckas med både arbetslöshet och överskottsmål


Det är onekligen en prestation av regeringen att missa sitt reviderade överskottsmål under en brinnande högkonjunktur. Som ni kanske minns sänkte regeringen målet för att parera de demografiska utmaningarna de närmaste åren. Men redan innan dessa utmaningar uppstått tar regeringen detta utrymme och ytterligare lite i anspråk för utgiftsökningar. Det inger sannerligen inte förtroende.

+ There are no comments

Add yours