Regeringen inför gammal sverigedemokratisk arbetslöshetspolitik


I en artikel från 2012 målar Schibsted/Aftonbladet upp hur Sverigedemokraternas Sverige ser ut år 2024. Intressant är att Aftonbladet där presenterar att Sverigedemokraterna föreslog en ersättning för långtidsarbetslösas Fas 3, som ser exakt likadan ut som de Extratjänster som regeringen nu inför. I Aftonbladets artikel om Sverigedemokraternas drömsamhälle står det följande: Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att fasa ut Fas 3 och ersätta med Extratjänster senast den 15:e november “De som ändå utförsäkras sätts i samhällsnyttigt gratisarbete inom den offentliga sektorn, sedan Fas tre fått en ny inriktning. Sjukvårdsbiträden, personliga assistenter och vaktmästare får se sina jobb gå till de tvångskommenderade.”

+ There are no comments

Add yours