Regeringen höjer skatten för pensionärer ännu mer


Skrev för ett år sedan om regeringens mest korkade skattehöjning. I höstas blev den inte av, eftersom Alliansens budget vann. Men nu återkommer den. “Särskild löneskatt införs på ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för personer som inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension. Skatten bestäms till 6,15 procent. Ett förslag om särskild löneskatt för äldre med 5,6 procent fanns med i budgetpropositionen för 2015. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 1,77 miljarder kronor 2016.”

+ There are no comments

Add yours