Regeringen genomför SACO:s skattehöjningar


Regeringen gick ut med ytterligare skattehöjningar idag. Med en 100%-ig ökning av skatten på investeringssparkonto genomför man ytterligare en av SACO:s skattehöjningar, vilket även ROT-sänkningen var. Det är knappast en slump att SACO presenterar sina omfattande skattehöjningar en vecka innan regeringen lägger skarpa utspel. Regeringen har fått råg i ryggen av att även akademikernas fackförbund nu står bakom Socialdemokaternas maffiagren LO:s stöld av medborgarnas skattade pengar.

+ There are no comments

Add yours