Regeringen föreslår frivillig a-kassa på 25 000:- SEK i 12 månader för disputerade


Regeringen lägger ett förslag om att införa en frivillig och gratis a-kassa på 25 000:- SEK i 12 månader för disputerade, sk forskarexamen. Man behöver inte ens söka jobb under tiden, men behöver sitta med på diverse seminarier i pedagogik under perioden. Som bekant råder det en allt mer desperat lärarbrist i landet, och värre blir det med stora pensionsavgångar framöver. Samtidigt ökar Sveriges befolkning snabbare än någonsin på grund av asylkrisen. För att kunna få fram lärare vill nu regeringen att doktorer, dvs disputerade med forskarexamen, ska bli lärare i grundskolan och gymnasiet istället.

+ There are no comments

Add yours