Regeringen bör lagstifta om kryptering


Skriver i dag i Dagens Samhälle om att regeringen bör lägga fram lagförslag om kryptering av webbinformation – för att skydda rikets säkerhet. Vad som händer med svenska företagshemligheter är inte enbart en fråga för företagen själva, utan också för samhället i stort. Lämpligen börjar man med att kräva kryptering av webbtrafik och email – teknik för detta finns redan i dag tillgänglig.

+ There are no comments

Add yours