Rättslös i folkhemmet


Här är en sammanfattning gjord av Carl Hermelin om Nobynäs polisanmälan mot att polisen inte behandlar en seriös polisanmälan om brott begångna av statens tjänstemän. Jag har skrivit om detta ärende förut. Denna polisanmälan är gjord med anledning av de missförhållanden i rättsstaten som uppdagats. Nog är det märkligt att den kollegiala sammanhållningen mellan statens tjänsemän är starkare än exempelvis passionen för rättskipning, till och med bland dem som anställts för just rättskipning.

+ There are no comments

Add yours