Rapport: Behovet av censur av terror-relaterat innehåll online är överdrivet


Som vi rapporterat har Europaparlamentet antagit förordningen om terror-relaterat innehåll online (TERREG) – utan votering.