Räntorna tillfälligt stabila – nollränta på statens 5-åring


Efter Riksbankens räntesänkning till -0.25% i reporänta har marknadsräntorna nu stabiliserat sig och i stort sett inte rört sig den senaste veckan. Den statliga 2-åringen har fortfarande negativa ränta, och nu har även 5-åringen i princip nollränta, vilket gör att staten kan låna upp nästan gratis för hela mandatperioden. Upplåning som idag sker på två eller fem år kostar alltså i princip ingenting för regeringen, som kan fylla de tomma ladorna i utbyte mot nyemitterade statsobligationer.

+ There are no comments

Add yours