Räntan oförändrad – Riksbanken tittar nu på KPIF istället för KPI


Riksbanken lämnade styrräntan reporäntan oförändrad vid dagens räntebesked. Mest intressant är att man nu bara pratar om KPIF, dvs konsumentprisindex rensat för effekter av räntesänkningar, som förväntas nå inflationsdrömmen om 2.0% till årsskiftet. Riksbanken skriver exempelvis:”Penningpolitiken har effekt – inflationen stiger. Den expansiva penningpolitiken i Sverige bidrar till att konjunkturen fortsätter att stärkas och att läget på arbetsmarknaden gradvis förbättras. Inflationen har stigit sedan förra hösten och KPIF-inflationen var 0,9 procent i juli. Exklusive energi uppgick KPIF-inflationen till 1,5 procent. Trenden med stigande inflation väntas fortsätta. […]”

+ There are no comments

Add yours