Radio Mises 62: Martin Moraeus, GMO, patenterade grödor


Rikets mest praxeologiske bonde besöker återigen RM-studion. Behöver jordbruket ingå i Värdegrunden eller ska konsumenter tillåtas att med sina val diktera vad bönder ska producera? Genetiskt modifierade grödor, ska det tillåtas, är det farligt? Någon tycks argumentera för handelshinder och att Monsanto bör få statens hjälp att skydda sin vinst mot konkurrenter, och någon annan frågar i samma anda vem som skulle bygga vägarna.

+ There are no comments

Add yours