Radio Mises 60: Finansekonomi


Fria finansmarknader är ett tecken på ett fritt samhälle. De är viktiga för effektiv kapitalallokering. Precis som i alla branscher har finansmarknadernas aktörer många intressekonflikter. Till exempel vill mäklarfirmor både handla på kunders uppdrag och med egna pengar. I ett fritt samhälle leder konkurrens automatiskt till god marknadshygien. Men när staten med regleringar sätter konkurrensen ur spel försöker den istället hålla marknaderna sunda med ännu fler regleringar, vilket som vanligt får motsatt effekt.

+ There are no comments

Add yours