Radio Mises 55: Den så kallade frihetstiden


Efter svensk stormaktstid och Karl XII var Sverige ekonomiskt ruinerat. Då inträdde frihetstiden med ett partivälde som varade i 54 år. Istället för fred blev det flera nya krig, ny inflation, monetärt kaos och ekonomisk korporativism. Gustav III gjorde slut på partiväldet år 1772 med sin statsvälvning. En bra början som sedan urartade i nya krig. För 41 år sedan återinfördes ett nytt slags partivälde.

+ There are no comments

Add yours