Radikaliseringens rötter


Detta med ord är inte oviktigt. Att förstå dem och att dess innehåll och värde över tid kan skifta.