Psykisk ohälsa vanligt bland utlandsadopterade


En slutsats som ligger nära till hands är att de biologiska och kulturella rötterna är mycket viktiga för det psykiska välbefinnandet, betydligt viktigare än socioekonomisk bakgrund som ofta lyfts fram i media.